Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Quang / ThS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
73 tr.
Lê Thị Thanh Loan
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh / TS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
85 tr.
Lý Thị Huyền Trang
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
4
5
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thang máy HT / TS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2013
105 tr.
Chu Hồng Nhung
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)