Dòng Nội dung
1
Bảo hiểm
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
129 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
Bảo hiểm nhân thọ
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
25 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Từ Liêm / TS. Lê Quang Thắng hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
76 tr.
Nguyễn Thị Lan Anh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Quân đội – Thực trạng và giải pháp / ThS. Nguyễn Trọng Tiến hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2013
79 tr.
Nguyễn Thị Thu Hương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)
5
Đánh giá và đề xuất giải pháp phá triển sử dụng dịch vụ Mobile banking đổi với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng HD Bank - các chi nhánh ở Hà Nội
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
99 tr.
TS. Vũ Thị Phương Thụy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)