Dòng Nội dung
1
ĐCCT ngành Kế toán - 2022
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
512 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
ĐCCT ngành Kế toán -2019
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
318 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
3
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Dược phẩm Tân An / TS. Đinh Ngọc Thạch hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2021
108 tr.
Trương Thị Mai
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Quang / ThS. Trần Thế Nữ hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
73 tr.
Lê Thị Thanh Loan
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần sách Thái Hà / ThS. Trần Thị Lan hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
68 tr.
Phạm Thị Sáng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)