Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Từ Liêm / TS. Lê Quang Thắng hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
76 tr.
Nguyễn Thị Lan Anh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
3
Đánh giá hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
60 tr.
Nguyễn Thị Hồng Hà
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty TNHH Vương Anh / TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
59 tr.
Trần Thị Hạnh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhung Hồng / PSG. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
65 tr.
Trần Thị Anh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)