Dòng Nội dung
1
Bảo hiểm
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
129 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
Bảo hiểm nhân thọ
Hà Nội : Đại học Hòa Bình
25 tr.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang / PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
77 tr.
Đỗ Hiếu Nghĩa
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Phú Thọ / PGS. TS. Đỗ Văn Viện hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
91 tr.
Lê Trung Hiếu
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Pháp luật bảo hiểm thai sản và thực tiễn thực hiện tại Thành phố Hà Nội / PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
90 tr.
Vũ Đình Long
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)