Dòng Nội dung
1
Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Lý Thường Kiệt / TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
90 tr.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam / ThS. Phùng Thế Đông hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
84 tr.
Khúc Thị Lan Hương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Quỹ tín dụng nhân dân Cổ Nhuế / PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
88 tr.
Mai Chí Đại
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
5