Dòng Nội dung
1
Đánh giá hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
60 tr.
Nguyễn Thị Hồng Hà
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn của ngân hàng Á Châu PGD Xuân Thủy / PGS. TS. Trần Thị Thái Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
60 tr.
Hoàng Mai Thanh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)