Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Từ Liêm / TS. Lê Quang Thắng hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
76 tr.
Nguyễn Thị Lan Anh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
3
Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Lý Thường Kiệt / TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
90 tr.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
4
Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing online tại công ty TNHH Phát Triển Tân Hoàng Long / TS. Nguyễn Tiến Mạnh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2021
63 tr.
Nguyễn Hữu Trường
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Quân đội – Thực trạng và giải pháp / ThS. Nguyễn Trọng Tiến hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2013
79 tr.
Nguyễn Thị Thu Hương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)