Dòng Nội dung
1
Bảo mật trong các giao dịch thương mại điện tử / TS. Phạm Thế Quế hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2016
47 tr.
Dương Thu Hương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)
2
Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Từ Liêm / TS. Lê Quang Thắng hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
76 tr.
Nguyễn Thị Lan Anh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
4
Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Lý Thường Kiệt / TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
90 tr.
Nguyễn Thị Hồng Nhung
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing online tại công ty TNHH Phát Triển Tân Hoàng Long / TS. Nguyễn Tiến Mạnh hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2021
63 tr.
Nguyễn Hữu Trường
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)