Dòng Nội dung
1
Đánh giá hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
60 tr.
Nguyễn Thị Hồng Hà
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
2
Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP HDBank chi nhánh Hà Nội / TS. Lê Thanh Huyền hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2021
62 tr.
Đỗ Tuấn Tùng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
3
4
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Quỹ tín dụng nhân dân Cổ Nhuế / PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
88 tr.
Mai Chí Đại
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)
5
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Dũng / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
75 tr.
Bùi Thị Hằng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)