Duyệt theo bộ sưu tập Bài giảng/Y học cổ truyền (Tất cả)
Vi sinh : Virus Dengue, thủy đậu, viêm gan (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Tiệt trùng, khử khuẩn (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Pseudomonadaceae (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Nhóm vi khuẩn kháng cồn và axit (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Nhiễm trùng (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Một số virus gây bệnh (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Kháng sinh (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Kháng nguyên, kháng thể (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Đại cương vi khuẩn (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Vi sinh : Chlamydia (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)