Tác giả cá nhân ThS. Nguyễn Thị Giang
Nhan đề Vi sinh : Đại cương vi khuẩn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 12 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Vi khuẩn
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
0011033
002303
0047548B063-50C7-49B5-B72B-EA67147DEF44
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095448|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aThS. Nguyễn Thị Giang
245|aVi sinh : |bĐại cương vi khuẩn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a12 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aVi khuẩn
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào