Tác giả tập thể Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Vi sinh : Kháng sinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 12 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Kháng sinh
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
0011035
002303
00414EE1F79-52FF-41AD-9B20-AA078F6BAC72
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095449|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y học cổ truyền
245|aVi sinh : |bKháng sinh
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a12 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aKháng sinh
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào