Tác giả tập thể Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Vi sinh : Một số virus gây bệnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 15 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Virus
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
0011036
002303
0043E1793D1-D106-4265-8AAF-8FFC237F64F8
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095449|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y học cổ truyền
245|aVi sinh : |bMột số virus gây bệnh
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a15 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aVirus
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào