Tác giả tập thể Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Vi sinh : Nhiễm trùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 9 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Nhiễm trùng
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
0011037
002303
00464BD6F88-CF8B-4C5B-A97F-667FEADBCB4A
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095449|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y học cổ truyền
245|aVi sinh : |bNhiễm trùng
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a9 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aNhiễm trùng
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào