Tác giả tập thể Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Vi sinh : Virus Dengue, thủy đậu, viêm gan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình
Mô tả vật lý 17 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bài giảng
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Kiến thức cơ sở ngành
Từ khóa tự do Virus
Từ khóa tự do Dengue
Từ khóa tự do Thủy đậu
Từ khóa tự do Viêm gan
BST chủ đề 1 Khoa Y học cổ truyền
BST chủ đề 2 Y học cổ truyền
00000000nam a2200000 a 4500
0011041
002303
004F4A15D19-3972-4A62-BBD9-87E16141212F
008 vm| vie
0091 0
039|y20231024095450|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y học cổ truyền
245|aVi sinh : |bVirus Dengue, thủy đậu, viêm gan
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình
300|a17 tr.
650|aBài giảng
653|aBài giảng
653|aY học cổ truyền
653|aKiến thức cơ sở ngành
653|aVirus
653|aDengue
653|aThủy đậu
653|aViêm gan
690|aKhoa Y học cổ truyền
691|aY học cổ truyền
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào