Tác giả cá nhân TS. Nguyễn Đức Tài
Nhan đề Cách tiếp cận về kinh tế truyền thông 4.0
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
Mô tả vật lý 66 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài NCKH
Từ khóa tự do Quan hệ công chúng
Từ khóa tự do Đề tài NCKH
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do QHCC
BST chủ đề 1 QHCC & Truyền thông
BST chủ đề 2 QHCC & Truyền thông
00000000nam a2200000 a 4500
0011044
0025
0049CECD195-F465-4963-BB65-7249C7FC53DC
005202311081005
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20231108100559|bleduy|y20231107145909|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTS. Nguyễn Đức Tài
245|aCách tiếp cận về kinh tế truyền thông 4.0
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2022
300|a66 tr.
650|aĐề tài NCKH
653|aQuan hệ công chúng
653|aĐề tài NCKH
653|aTruyền thông
653|aQHCC
690|aQHCC & Truyền thông
691|aQHCC & Truyền thông
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detainckh/nam2022/1.nguyenductai_biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào