Tác giả cá nhân Bùi Hồng Vân
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phúc Cương / ThS. Trần Thế Tuân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 104 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán bán hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011047
0024
00434E4E4F1-9122-4E0A-A2B9-A90D78621609
008 2012 vm| vie
0091 0
039|y20231117100336|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aBùi Hồng Vân
245|aHoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phúc Cương / |cThS. Trần Thế Tuân hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a104 tr.
650|aKhóa luận
653|aKế toán
653|aKế toán bán hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào