• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất gạch tuynel tại công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng /

Tác giả cá nhân Đàm Thị Kiều Nha
Nhan đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất gạch tuynel tại công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng / ThS. Nguyễn Thị Quyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 115 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán chi phí sản xuất
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011048
0024
004DCB7C391-F0ED-4BD7-A30C-325E68E750D0
005202311171052
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231117105203|bleduy|y20231117100337|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aĐàm Thị Kiều Nha
245|aHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất gạch tuynel tại công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng / |cThS. Nguyễn Thị Quyên hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a115 tr.
650|aKhóa luận
653|aKế toán
653|aKế toán chi phí sản xuất
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/ketoan/nam2012/1.508ktk.damthikieunha_biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào