Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Dung
Nhan đề Hoàn thiện Kiểm toán Khoản mục Thuế tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất – Chi nhánh Hà Nội / ThS. Nguyễn Thị Quyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 127 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kiểm toán khoản mục
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011053
0024
0044DDAE913-918D-4A79-9AD4-0DBEEFE1B4A2
005202311200945
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231120094513|bleduy|y20231117100338|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Dung
245|aHoàn thiện Kiểm toán Khoản mục Thuế tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất – Chi nhánh Hà Nội / |cThS. Nguyễn Thị Quyên hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a127 tr.
650|aKhóa luận
653|aKế toán
653|aKiểm toán khoản mục
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/ketoan/nam2012/508ktk.nguyenthidung-001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào