• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội /

Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Hoài
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội / ThS. Lê Thế Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 77 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán tiền lương
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011054
0024
004A7AEAB54-F04F-45E7-8BF4-0CC2FD66F222
005202311200950
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231120095007|bleduy|y20231117100338|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Hoài
245|aHoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội / |cThS. Lê Thế Anh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a77 tr.
650|aKhóa luận
653|aKế toán
653|aKế toán tiền lương
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào