• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 Đại Mỗ /

Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Phương Loan
Nhan đề Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 Đại Mỗ / ThS. Trần Thế Tuân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 136 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Thuế Giá trị gia tăng
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do GTGT
Từ khóa tự do Thuế thu nhập doanh nghiệp
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011055
0024
00401EAA324-96A4-4FEB-8528-7E5874F74D26
005202311200955
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231120095539|bleduy|y20231117100338|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Phương Loan
245|aThực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1 Đại Mỗ / |cThS. Trần Thế Tuân hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a136 tr.
650|aKhóa luận
653|aThuế Giá trị gia tăng
653|aKế toán
653|aGTGT
653|aThuế thu nhập doanh nghiệp
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/ketoan/nam2012/508ktk.nguyenthiphuongloan-001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào