• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quốc tế /

Tác giả cá nhân Trần Thị Thu Thảo
Nhan đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quốc tế / ThS. Lê Thế Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 89 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán bán hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Kế toán
00000000nam a2200000 a 4500
0011058
0024
004DB70C232-16EF-46C8-8413-D1C2C8E69600
005202311201458
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231120145825|bleduy|y20231117100339|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTrần Thị Thu Thảo
245|aKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quốc tế / |cThS. Lê Thế Anh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a89 tr.
650|aKhóa luận
653|aKết quả kinh doanh
653|aKế toán
653|aKế toán bán hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aKế toán
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/ketoan/nam2012/1.508ktk.tranthithuthao_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào