• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng và tôn tạo công trình văn hóa /

Tác giả cá nhân Quang Thị Hương
Nhan đề Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng và tôn tạo công trình văn hóa / ThS. Đỗ Văn Quý hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 81 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Quản trị kinh doanh
00000000nam a2200000 a 4500
0011066
0024
004A592FAB7-C402-4DC4-AABB-176FEA967201
005202311211445
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231121144508|bleduy|y20231117100341|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aQuang Thị Hương
245|aMột số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng và tôn tạo công trình văn hóa / |cThS. Đỗ Văn Quý hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a81 tr.
650|aKhóa luận
653|aQuản trị kinh doanh
653|aQuản trị nguồn nhân lực
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aQuản trị kinh doanh
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/quantrikinhdoanh/nam2012/508qtk.quangthihuong-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào