Tác giả cá nhân Bùi Thị Diên
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản trị chiến lược khách hàng của Maritime Bank- Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 63 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Chiến lược khách hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011067
0024
0043BAEF709-7EDD-4F3B-BB71-FB0B0D94012F
005202311211609
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231121160902|bleduy|y20231117100341|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aBùi Thị Diên
245|aNâng cao hiệu quả quản trị chiến lược khách hàng của Maritime Bank- Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt / |cThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a63 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aChiến lược khách hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2012/1.508tcn.buithidien_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào