• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng - Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 18 /

Tác giả cá nhân Đặng Thị Thùy Linh
Nhan đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng - Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 18 / TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 90 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Vốn lưu động
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng vốn
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011068
0024
00402B7A133-4C67-49D6-A02D-E9672E607258
005202311211638
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20231121163810|bleduy|y20231117100341|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aĐặng Thị Thùy Linh
245|aMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng - Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 18 / |cTS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a90 tr.
650|aKhóa luận
653|aVốn lưu động
653|aTài chính ngân hàng
653|aHiệu quả sử dụng vốn
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2012/508tcn.dangthithuylinh-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào