Tác giả cá nhân Đinh Tuyết Vũ
Nhan đề Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Đống Đa / PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2012
Mô tả vật lý 93 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Cho vay tiêu dùng
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Cho vay
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011069
0024
00454080D0E-A389-4407-B956-079B593BF76F
008 2012 vm| vie
0091 0
039|y20231117100341|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aĐinh Tuyết Vũ
245|aPhân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Đống Đa / |cPGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2012
300|a93 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aCho vay tiêu dùng
653|aKhóa luận
653|aCho vay
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào