Tác giả cá nhân Bùi Thị Thương
Nhan đề Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân / PGS. TS. Trần Thị Thái Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 64 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Ngắn hạn
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011244
0024
004F666B53F-5956-45F7-9FF9-11587AC1FC13
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151512|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aBùi Thị Thương
245|aPhân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại NHTMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân / |cPGS. TS. Trần Thị Thái Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a64 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aTín dụng
653|aNgắn hạn
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào