• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình /

Tác giả cá nhân Đinh Thị Kim Hồng
Nhan đề Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình / TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 84 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Ngắn hạn
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Cho vay
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011245
0024
00471A32670-7B8E-4DDD-A963-0ED5A125D3CF
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151512|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aĐinh Thị Kim Hồng
245|aNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình / |cTS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a84 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aNgắn hạn
653|aKhóa luận
653|aCho vay
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào