Tác giả cá nhân Hoàng Mai Thanh
Nhan đề Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn của ngân hàng Á Châu PGD Xuân Thủy / PGS. TS. Trần Thị Thái Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 60 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Trung dài hạn
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Cho vay
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011246
0024
004488FFD4E-36E6-4351-80A5-81D7F00243A5
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151512|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aHoàng Mai Thanh
245|aPhân tích tình hình cho vay trung và dài hạn của ngân hàng Á Châu PGD Xuân Thủy / |cPGS. TS. Trần Thị Thái Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a60 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aTrung dài hạn
653|aKhóa luận
653|aCho vay
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào