Tác giả cá nhân Lê Thị Ngọc
Nhan đề Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại NHNN & PTNT huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình / ThS. Đỗ Văn Quý hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 72 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Cho vay
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011247
0024
0043F8217ED-69E8-493B-9377-BF757C53F68E
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151512|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aLê Thị Ngọc
245|aNâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại NHNN & PTNT huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình / |cThS. Đỗ Văn Quý hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a72 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
653|aCho vay
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào