• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh /

Tác giả cá nhân Ngô Thị Đang
Nhan đề Nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 61 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011248
0024
00476762C8C-0C88-4CBC-9215-79754EB1ACDC
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151513|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNgô Thị Đang
245|aNâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh / |cThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a61 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aTín dụng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào