Tác giả cá nhân Nguyễn Thanh Hương
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Dương / ThS. Lưu Công Thường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 55 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Sử dụng vốn
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011249
0024
0042DB94333-1570-4374-BFBC-C5A0B77E75E9
005202401261635
008 2014 vm| vie
0091 0
039|a20240126163553|bleduy|y20240110151513|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thanh Hương
245|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Dương / |cThS. Lưu Công Thường hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a55 tr.
650|aKhóa luận
653|aSử dụng vốn
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2014/1.510tcn.nguyenthanhhuong_bia_thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào