• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Đánh giá hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam /

Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Hồng Hà
Nhan đề Đánh giá hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 60 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Trung dài hạn
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Cho vay
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011250
0024
00404043EBB-9C45-4DAB-9A3D-593EFA7075DE
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151513|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Hồng Hà
245|aĐánh giá hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam / |cThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a60 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aTrung dài hạn
653|aKhóa luận
653|aCho vay
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào