• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng /

Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Hương
Nhan đề Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng / ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 72 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Thẩm định
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011251
0024
0046D7AE9A7-0F72-41B3-B3A5-E8A0626D89FD
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151513|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Hương
245|aHoàn thiện công tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng / |cThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a72 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aTín dụng
653|aThẩm định
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào