Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Thuận Ánh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Sóc Sơn / PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 58 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Huy động vốn
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011252
0024
0046CCA96EC-8069-4885-8F33-426BFE52836F
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151513|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Thị Thuận Ánh
245|aNâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Sóc Sơn / |cPGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a58 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
653|aHuy động vốn
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào