Tác giả cá nhân Phạm Thị Dung
Nhan đề Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á – Chi nhánh Hà Nội / ThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 82 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Thanh toán thẻ
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011253
0024
00460B22E6F-00B5-49A2-9624-527B5C239209
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151514|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aPhạm Thị Dung
245|aPhát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á – Chi nhánh Hà Nội / |cThS. Phạm Thị Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a82 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aThanh toán thẻ
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào