Tác giả cá nhân Trần Thị Anh
Nhan đề Đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhung Hồng / PSG. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 65 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Doanh thu
Từ khóa tự do Tiêu thụ
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011254
0024
004CC2FD775-04D3-42A3-B505-8AE2056BC965
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151514|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTrần Thị Anh
245|aĐẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhung Hồng / |cPSG. TS. Nguyễn Đình Kiệm hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a65 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aDoanh thu
653|aTiêu thụ
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào