Tác giả cá nhân Trần Thị Hạnh
Nhan đề Đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty TNHH Vương Anh / TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2014
Mô tả vật lý 59 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Doanh thu
Từ khóa tự do Tiêu thụ
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011255
0024
004538F7295-6B03-4457-8A3E-473C3D0E1AA7
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20240110151514|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aTrần Thị Hạnh
245|aĐẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty TNHH Vương Anh / |cTS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2014
300|a59 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aDoanh thu
653|aTiêu thụ
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào