• Tạp chí
  • Nhan đề: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 10 năm 2023

Tác giả tập thể Đại học Hòa Bình
Nhan đề Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 10 năm 2023
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 149 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tạp chí
Từ khóa tự do Tạp chí
Từ khóa tự do Khoa học & Công nghệ
00000000nam a2200000 a 4500
0011257
0028
0042131B0C3-B74C-4BB3-99ED-F9A0813252A1
005202401111524
008 2023 vm| vie
0091 0
039|a20240111152401|bleduy|y20240111152133|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aĐại học Hòa Bình
245|aTạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 10 năm 2023
260|aHà Nội, |c2023
300|a149 tr.
650|aTạp chí
653|aTạp chí
653|aKhoa học & Công nghệ
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tapchi/2023/tapchiso10.2023-001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào