• Khóa luận, luận văn. luận án
  • Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình /

Tác giả cá nhân Nguyễn Phương Linh
Nhan đề Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình / PGS. TS. Trần Thị Thái Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2013
Mô tả vật lý 77 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Sử dụng vốn
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Huy động vốn
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011258
0024
0048C503AFA-81FF-4516-B1A3-8F3A99054262
005202401251022
008 2013 vm| vie
0091 0
039|a20240125102227|bleduy|y20240125100914|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Phương Linh
245|aPhân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình / |cPGS. TS. Trần Thị Thái Hà hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2013
300|a77 tr.
650|aKhóa luận
653|aSử dụng vốn
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
653|aHuy động vốn
690|aKhoa Tài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2013/509tcn.nguyenphuonglinh-01_thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào