Tác giả cá nhân Lê Đình Khánh
Nhan đề Sử dụng phương pháp tối ưu tương tự, cục bộ để xử lý và phục hồi ảnh / TS. Đoàn Văn Hòa hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 71 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghể thông tin
Từ khóa tự do Phục hồi ảnh
Từ khóa tự do Xử lý ảnh
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011287
0024
0041AAA3D5F-59A6-44F9-8730-B8B336D7EC3A
005202403211034
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20240321103444|bleduy|y20240311141246|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aLê Đình Khánh
245|aSử dụng phương pháp tối ưu tương tự, cục bộ để xử lý và phục hồi ảnh / |cTS. Đoàn Văn Hòa hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a71 tr.
650|aLuận văn thạc sĩ
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aCông nghể thông tin
653|aPhục hồi ảnh
653|aXử lý ảnh
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2019/1.ledinhkhanh_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào