Tác giả cá nhân Nguyễn Đức Thắng
Nhan đề Nghiên cứu một số kỹ thuật học máy và ứng dụng trong việc chuẩn đoán bệnh / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 46 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghể thông tin
Từ khóa tự do Chẩn đoán bệnh
Từ khóa tự do Học máy
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011288
0024
0044B525A8E-8362-4FC3-AE1A-9B7DD2D991F5
005202403211047
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20240321104742|bleduy|y20240311141246|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Đức Thắng
245|aNghiên cứu một số kỹ thuật học máy và ứng dụng trong việc chuẩn đoán bệnh / |cPGS.TS. Nguyễn Việt Anh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a46 tr.
650|aLuận văn thạc sĩ
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aCông nghể thông tin
653|aChẩn đoán bệnh
653|aHọc máy
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2019/nguyenducthang-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào