Tác giả cá nhân Nguyễn Văn Lập
Nhan đề Giấu thông tin trong file ảnh / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 73 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghể thông tin
Từ khóa tự do Giấu thông tin
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011289
0024
004FDFA44C8-DB7B-4F23-B23E-54F7A7D3FC59
005202403290928
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20240329092802|bleduy|c20240329090820|dleduy|y20240311141246|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Văn Lập
245|aGiấu thông tin trong file ảnh / |cTS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a73 tr.
650|aLuận văn thạc sĩ
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aCông nghể thông tin
653|aGiấu thông tin
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2019/1.nguyenvanlap_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào