Tác giả cá nhân Nguyễn Xuân Hoàng
Nhan đề Nghiên cứu chữ ký điện tử và ứng dụng trong thanh toán điện tử / TS. Phạm Thế Quế hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 96 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghể thông tin
Từ khóa tự do Chữ ký điện tử
Từ khóa tự do Thanh toán điện tử
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011290
0024
004BF9226D6-888D-47FD-8DBE-EDE8F16F1DA9
005202404090926
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20240409092626|bleduy|y20240311141247|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aNguyễn Xuân Hoàng
245|aNghiên cứu chữ ký điện tử và ứng dụng trong thanh toán điện tử / |cTS. Phạm Thế Quế hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a96 tr.
650|aLuận văn thạc sĩ
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aCông nghể thông tin
653|aChữ ký điện tử
653|aThanh toán điện tử
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2019/1.nguyenxuanhoang_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào