Tác giả cá nhân Phạm Hữu Hảo
Nhan đề Sử dụng mã MD5 trong phát triển ứng dụng môi trường Web / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 52 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghể thông tin
Từ khóa tự do MD5
Từ khóa tự do Phát triển ứng dụng
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011291
0024
00489FC90E8-632B-44A6-AC71-80550F0E2736
005202404090931
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20240409093126|bleduy|y20240311141247|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aPhạm Hữu Hảo
245|aSử dụng mã MD5 trong phát triển ứng dụng môi trường Web / |cTS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a52 tr.
650|aLuận văn thạc sĩ
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aCông nghể thông tin
653|aMD5
653|aPhát triển ứng dụng
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/congnghethongtin/nam2019/1.phamhuuhao_bia-1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào