Tác giả cá nhân Phan Cảnh Tứ
Nhan đề Pháp luật về hợp đồng lao động qua thực tiễn các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh / PGS. TS. Bùi Anh Thủy hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2020
Mô tả vật lý 92 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Từ khóa tự do Luật kinh tế
BST chủ đề 1 Khoa Luật
BST chủ đề 2 Luật Kinh tế
00000000nam a2200000 a 4500
0011292
0024
004ECCE2557-D4B5-4BAD-BE7F-DB9238B79C5E
005202404090936
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20240409093627|bleduy|y20240311141247|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aPhan Cảnh Tứ
245|aPháp luật về hợp đồng lao động qua thực tiễn các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh / |cPGS. TS. Bùi Anh Thủy hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2020
300|a92 tr.
650|aLuận văn thạc sĩ
653|aHợp đồng lao động
653|aLuận văn thạc sĩ
653|aLuật kinh tế
690|aKhoa Luật
691|aLuật Kinh tế
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luanvankhoaluan/luatkinhte/nam2020/phancanhtu-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào