Tác giả tập thể Khoa Ngoại ngữ
Nhan đề ĐCCT ngành Ngôn ngữ Anh - 2019
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2019
Mô tả vật lý 235 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề cương CT CTĐT;2019
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Mô tả CTĐT
BST chủ đề 1 Khoa Ngoại ngữ
BST chủ đề 2 Ngôn ngữ Anh
00000000nam a2200000 a 4500
0011295
0021111
0040C599EBB-15E1-4250-9B41-2271BCB94102
005202405151502
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20240515150255|bleduy|y20240412151416|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Ngoại ngữ
245|aĐCCT ngành Ngôn ngữ Anh - 2019
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2019
300|a235 tr.
650|aĐề cương CT CTĐT;2019
653|aNgôn ngữ Anh
653|aMô tả CTĐT
690|aKhoa Ngoại ngữ
691|aNgôn ngữ Anh
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/phucvudaotao/2019/ngonnguanh2019-001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào