Tác giả tập thể Khoa Y
Nhan đề Mô tả CTĐT ngành Điều dưỡng - 2022
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2022
Mô tả vật lý 42 tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô tả CTĐT;2022
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Mô tả CTĐT
BST chủ đề 1 Khoa Y
BST chủ đề 2 Điều dưỡng
00000000nam a2200000 a 4500
0011296
0021104
0048F4A7978-4BF6-49DA-B4AD-6CBB9F682DFF
005202405141130
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20240514113039|bleduy|y20240507102646|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Y
245|aMô tả CTĐT ngành Điều dưỡng - 2022
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2022
300|a42 tr.
650|aMô tả CTĐT;2022
653|aĐiều dưỡng
653|aMô tả CTĐT
690|aKhoa Y
691|aĐiều dưỡng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/phucvudaotao/2022/dieuduong_mt2022-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào