Tác giả tập thể Khoa Kỹ thuật Ô tô
Nhan đề ĐCCT ngành Kỹ thuật Ô tô - 2023
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2023
Mô tả vật lý 396 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề cương CT CTĐT;2023
Từ khóa tự do Đề cương CTĐT
Từ khóa tự do Kỹ thuật Ô tô
BST chủ đề 1 Khoa Kỹ thuật Ô tô
BST chủ đề 2 Kỹ thuật Ô tô
00000000nam a2200000 a 4500
0011297
0021128
004B13486B1-6785-4DEC-9F1A-702918B0444D
005202406051004
008 2023 vm| vie
0091 0
039|a20240605100409|bleduy|c20240605095157|dleduy|y20240604161702|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
110|aKhoa Kỹ thuật Ô tô
245|aĐCCT ngành Kỹ thuật Ô tô - 2023
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2023
300|a396 tr.
650|aĐề cương CT CTĐT;2023
653|aĐề cương CTĐT
653|aKỹ thuật Ô tô
690|aKhoa Kỹ thuật Ô tô
691|aKỹ thuật Ô tô
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào