Tác giả cá nhân Đào Thành Công
Nhan đề Hoàn thiện Hạ tầng mạng máy tính phục vụ công tác điều hành tại BV Đại học Y Hà Nội / TS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2024
Mô tả vật lý 63 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đề án thạc sĩ
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Đề án thạc sĩ
Từ khóa tự do Hạ tầng mạng máy tính
BST chủ đề 1 Khoa Công nghệ thông tin
BST chủ đề 2 Công nghệ thông tin
00000000nam a2200000 a 4500
0011298
0024
0041A770C6F-6608-48AD-8A75-3F7C02FA686D
008 2024 vm| vie
0091 0
039|y20240606161832|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aĐào Thành Công
245|aHoàn thiện Hạ tầng mạng máy tính phục vụ công tác điều hành tại BV Đại học Y Hà Nội / |cTS. Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2024
300|a63 tr.
650|aĐề án thạc sĩ
653|aCông nghệ thông tin
653|aĐề án thạc sĩ
653|aHạ tầng mạng máy tính
690|aKhoa Công nghệ thông tin
691|aCông nghệ thông tin
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào